חולים הרבה במהלך השנה? אולי מגיע לכם החזר מס

תשלומי המס משולמים לי כללים שקבועים בחוק לגבי חבות מס של אזרח בישראל. למעשה יש לכמה וכמה נתונים אישיים השלכה על חבות המס. לדוגמה, המצב המשפחתי, מקום המגורים, גובה השכר ועוד. היות וגובה התשלום למס נקבע על פי קריטריונים אלו יש הבדלים ופערים בסכומים של כל אחד מהאזרחים במדינה. ומכיוון שהתשלומים נקבעים מראש וגם משולמים כך, יכול להיווצר מצב בו אדם שילם סכומים מסוימים למס, ולמעשה הוא לא חייב לשלם אותם. כזו סיטואציה מובילה לכך שהוא יהיה זכאי לקבל החזר מס. כלומר, הכסף שלו שמגיע לו ביושר לקבל אותו, נמצא בידי רשות המס.

איך מקבלים החזר מס?

כדי לבצע בדיקת החזרי מס ולקבל את החזר המס, כלומר, את הכסף הזה ששילמנו למס מעבר לצורך, עלינו להגיש בקשה לקבלת החזר מס. את הבקשה ניתן להגיש לבד, אך אפשר גם להגיש אותה בעזרת איש מקצוע. כדי לקבל את הכסף יש למלא טפסים ולהגיש בקשה. כאשר לאחר הטיפול בבקשה נוכל לקבל את הסכום שמגיע לנו לקבל עבור החזר מס.

מצבים שונים בהם ניתן לקבל החזר מס

יש מצבים שונים בהם ניתן לקבל החזר מס בסיוע של חברה להחזרי מס. לדוגמה, אנשים שחולים הרבה במהלך השנה, ולכן גובה השכר שלהם נפגע. ואילו תשלום המס שלהם בוצע לפי השכר הגבוה שלהם. התוצאה היא תשלום למס מעבר לחבות המס. במקרה כזה אפשר לקבל החזר מס אם מגישים את הבקשה כראוי. כמו כן יש מצבים נוספים שבהם נוצרת הזכות לקבל החזר מס. לדוגמה, שינוי מצב משפחתי כמו הולדת ילד או נישואין, מעבר דירה, מקום עבודה נוסף ללא תאום מס וכן הלאה. בכל אחד מהמקרים וגם במצבים של ספקות נכון להתייעץ עם איש מקצוע.