פטור ממס הכנסה נכות – מי זכאי לכך?

הנחת היסוד של כל אחד מאיתנו היא, שכל אזרח עובד חייב לשלם מס הכנסה. זו הנחה הגיונית וסבירה, שכן מדינה מתקיימת מהכנסות מסים, ואם אנשים עובדים לא ישלמו מס, היא לא תוכל לספק שירותים בתחומים שונים. לכן היא גם נלחמת נגד מה שמכונה "ההון השחור" כלומר הון שמצטבר אצל אנשים, על ידי כך שהם אינם משלמים מס הכנסה.

אומנם הנחת היסוד היא נכונה, אך ישנם מצבים בהם המדינה דווקא מעניקה פטור לאנשים מסוימים מתשלום מס. זה נכון לא רק במקרים בהם השכר הוא נמוך ואיננו מגיע למדרגת המס כפי שהמדינה קבעה (המדינה גובה מסים על פי מדרגות שגדלות ככל שהשכר עולה, ומי שנמצא מתחת למדרגה הנמוכה ביותר, איננו צריך לשלם מס הכנסה). זה נכון גם במקרים מסוימים בהם נמצאים מעל למדרגת המס הנמוכה. למשל במקרים של אנשים המתמודדים עם נכויות מסוימות.

מתי וכיצד זה מתבצע?

בעיקרון, המדינה איננה גובה מס מאנשים שמתמודדים עם מאה אחוז נכות או תשעים אחוז בחישובים מיוחדים ומעניקה פטור ממס הכנסה נכות. זה נכון לגבי אנשים שנולדו עם מוגבלויות ונכויות שיוצרות מאה אחוז נכות וכן לגבי אנשים שחוו תאונה, פציעה, חבלה או כל דבר אחר שהוביל אותם למאה אחוז נכות.

ההסבר לכך הוא פשוט. המדינה מכירה בכך שישנם קשיים רבים שעומדים בפני אנשים שיש להם מאה אחוז נכות, לא רק מבחינות תפקודיות אלא באופן טבעי גם ביכולת למצוא עבודה, להתפרנס בכבוד וכמובן מבחינות כלכליות, שכן למצבם יש השפעה ישירה על היכולת שלהם להתנהל מבחינה כלכלית בצורה נכונה.

לכן היא מעדיפה לא לגבות מהם מס ולוותר עליו, בין אם מדובר במס הכנסה ישיר מעבודה ובין אם מדובר במס הכנסה עקיף, כלומר כזה שמתייחס להכנסות מנכסים או אמצעים אחרים.

 

המידע באדיבות אתר בשביל הזכויות