תביעת לשון הרע נגד רופאים

מרבית הרופאים במדינת ישראל, מבצעים את עבודתם בצורה מקצועית, ושומרים על יחס טוב עם מטופליהם. אולם לצערנו ישנם מקרים בהם יחסי רופא- מטופל אינם טובים. במקרים מסוימים, כותבים הרופאים בחוות הדעת הרפואית דברי לשון הרע. מקרה נוסף בו רופאים יכולים לעבור על איסור לשון הרע, הוא על ידי הדלפת מידע רפואי חסוי שלא לצורך.

אילו דברים אסור לרופא לכתוב בחוות הדעת הרפואית?

בחוות דעת רפואית, צריכים להיכתב נתונים רפואיים בלבד. אסור לרופא המטפל לכתוב בחוות הדעת פרשנות שלו על יחסי הילדים- הורים, או לבצע ניתוח אופי של המטופל ובני משפחתו. אסור לרופא המטפל להתערב במערכת היחסים שבין המטופל ובני משפחתו.

על רופא לשמור פיו ולשונו

על רופא לפעול לפי טוהר המידות. אסור לרופא לצעוק ולהשפיל מטופל בפני מטופלים אחרים, ולכנות את החולה בכינויי גנאי. אם נפגע המטופל מאמירות פוגעניות של הרופא שנאמרו בפני מטופלים אחרים, זכאי המטופל שנפגע להגיש תביעת דיבה נגד הרופא.

הפרת חיסיון רפואי על ידי רופא

לכל מטופל, צריך להיות חיסיון מידע רפואי. אסור לרופא להעביר מידע רפואי של המטופל לגורם אחר, אלא אם כן יש בהעברה צורך, וניתן אישור על כך מהמטופל. לכן, העברת מידע חסוי של המטופל בידי הרופא שלא כחוק, נחשבת עבירת לשון הרע. על הרופא לשמור על חיסיון רפואי גם כאשר הוא מתראיין לעיתון או אתר אינטרנט. אסור לרופא להביא דוגמאות על הצלחתו ללא הסכמת אישור מהמטופלים.

מדוע הפרת חיסיון רפואי חמורה כל כך? כאשר מטופל ניגש אל רופא מטפל לקבלת הטיפול, הוא עושה זאת מתוך אמון ברופא. לו היה המטופל יודע שהרופא יפר את האמון וידליף מידע רפואי- היה המטופל ניגש אל רופא אחר. ולכן, הדלפת מידע רפואי חסוי על ידי רופא- פוגעת באמון של המטופלים בכל הממסד הרפואי.

באילו מקרים כן מחויב הרופא להעביר מידע רפואי של מטופל?

ישנם מקרים בהם הרופא מחויב למסור מידע רפואי של מטופל גם ללא הסכמתו. במקרים אלו, העברת המידע הרפואי לא תיחשב ללשון הרע.

  1. במקרה בו המטופל חתם מרצונו לגוף מסוים על ויתור סודיות רפואית. אולם, לרופא מותר להעביר את המידע הרפואי הדרוש- רק לגוף שמציג לו חתימה של המטופל. אסור לרופא להעביר מידע רפואי לגופים נוספים שלא קיבלו הסכמה חתומה של המטופל להעברת מידע רפואי.
  2. כאשר יש למטופל מחלה המסכנת את שלום הציבור, המחייבת בידוד מהיר של המטופל.
  3. מצבים בהם בית המשפט מחייב את הרופא בצו למסור מידע רפואי על המטופל.

הפרת חיסיון המידע הרפואי בידי עובד של הרופא

לא רק על הרופא חלה חובת השמירה על חיסיון המידע הרפואי. גם על כל העובדים של הרופא חלה חובת שמירת חיסיון המידע הרפואי. על הרופא להנחות את עובדיו לשמור על חיסיון המידע הרפואי המגיע אליהם, ולפקח עליהם באופן אישי. לכן כאשר אחד מהעובדים מדליף מידע רפואי חסוי- האחריות תוטל גם על הרופא.

 

כדאי לשלוח מכתב התרעה לרופא לפני הגשת תביעת לשון הרע

פעמים רבות, רופאים לא פוגעים במטופלים מתוך מניעים אישיים, אלא בגלל חוסר שליטה, ולחץ שהיה להם באותו רגע בגלל ריבוי מטופלים. ייתכן שלאחר שליחת המכתב, הרופא יירתע, וירצה לסיים את הסיפור בהתנצלות ופיצוי- ללא הגעה לבית המשפט.