פיצויים ליוצאי רומניה ניצולי שואה – איך מגישים תביעת פיצויים?

לאחר הקמת מדינת ישראל, נחתם הסכם בין גרמניה לישראל שבגינו ניצולי שואה העונים להגדרות ותנאים מסוימים, יהיו זכאים לפיצוי כספי ולהטבות נוספות ממשלת גרמניה. על אף חוק השילומים,  לא מעט ניצולי שואה לא רצו לקחת את הכסף ששולם להם כפיצוי וזאת כי הם חשו שהכסף מוזיל את מה שהם חוו בשואה. במהלך השנים לא מעט ניצולי שואה חזרו בהם ופנו לקבלת הפיצויים המגיעים להם בהתאם לחוק וזאת בשל העובדה שהבינו כי מדובר על כסף שיכול להועיל להם והעובדה שהם מסכימים לקבל אותו איננה גורמת להם לשכוח את מה שהיה או לסלוח על מה שהיה.

מהו חוק השילומים?

חוק השילומים הוא חוק אשר מכוחו ניצולי שואה העונים על הגדרות ותנאים מסוימים, זכאים לקבל פיצוי חד פעמי בסכום גבוה מהממשלה הגרמנית וכן, קצבה חודשית שתקבע בהתאם לדרגת הנכות שלהם שנובעת כתוצאה מרדיפות הנאצים ובהתאם למצבם הבריאותי. מכיוון שהמשא ומתן מול ממשלת גרמניה אודות הגדרתו של ניצול שואה שמגיע לו פיצויים כיוצא רומניה נמשך עד היום, הרי שישנם יהודים שלא היו זכאים בעבר לפיצויים ממשלת גרמניה וזאת בשל העובדה שלא עמדו בתנאים שהגדירו ניצולי שואה וכיום, הם כן עומדים בתנאים הללו. כך לדוגמא: לא מעט יוצאי רומניה אשר נפגעו באופן ישיר או עקיף מהשלטון הנאצי, בין אם עדיין יש להם אזרחות רומנית ובין אם הייתה להם בעבר, זכאים כיום לפיצויים מגרמנים.

כיצד יוצאי רומניה יכולים להגיש בקשה לקבלת פיצויים

אם אתה יוצא רומניה אשר עומד בתנאים המוגדרים בחוק לקבלת הפיצויים, עליך להגיש מכתב בקשה או תביעה לממשלת גרמניה באופן רשמי ולצרף לו מסמכים שונים המעידים על הפרטים האישיים שלך ועל האופן שבו נפגעת מהנאצים בשנים המדוברות. העדות שלך חייבת להתבצע בנוכחות נוטריון ושני עדים. מדובר על תהליך שלא פעם איננו קל ועל כן, כדאי מאוד להיעזר באנשי מקצוע אשר מלווים ומסייעים ליוצאי רומניה בהגשת התביעה ובקבלת הפיצויים המגיעים להם.