על מוצרי בטיחות בעבודה ובריאות העובדים במפעלי שיש

בטיחות ובריאות העובדים היא ערך עליון, המושקעים בו מידי שנה, יותר ויותר משאבים במרבית המדינות המפותחות. אחד העקרונות המובילים של המגמה הזו, היא הצורך לבחון כל ענף, תחום וסביבת עבודה, לגופו של עניין ולהתאים לעובדים שם, מוצרי בטיחות בעבודה ייעודיים, המתאימים לתנאים ולסביבת העבודה שלהם. אין דין נעלי עבודה של פועל בניין, כדין נעלי עבודה של לוחם אש. סביבת העבודה, הסכנות, סוג וצורת ההגנה על רגלו של העובד והנדסת האנוש, בזמן ביצוע העבודה, מחייבות התייחסות פרטנית, ולכן, עובדי בנייה ולוחמי אש ילבשו נעלי עבודה בעלות מפרט הגנה והרכב חומרים שונה, בזמן העבודה. זו הצהרת הכוונות של המחוקק והמעביד, לגבי המחויבות שלהם, לבריאות ובטיחות העובדים וההבטחה להחזיר אותם הביתה בשלום למשפחותיהם, בסוף יום העבודה.

גם בישראל ישנה מגמת שיפור תמידית בכל הקשור להגדלת המודעות לבטיחות העובדים, במקומות העבודה השונים. וגם אם קיים צורך תמידי להשתפר ולעשות יותר, גורמי ממסד ומעבידים, פועלים כל הזמן באמצעות הפקת לקחים, מחקרים ושיפור החקיקה והבקרה, לטובת בריאות ובטיחות העובדים בתחומים השונים. לדוגמה, בהודעה לעיתונות, באתר משרד התמ"ת, התפרסם מידע עדכני לידיעת עובדי מפעלי השיש על מחלת הסיליקוזיס וכן מידע לגבי מוצרי בטיחות בעבודה והאמצעים בהם יש לנקוט למניעתה ולמזעור החשיפה והסכנה לבריאות העובדים.

לדוגמה, בשנת 2007, דווחו לאגף הפיקוח על עבודה, במשרד התמ"ת, שלושה מקרים של מחלת הסיליקוזיס בה חלו עובדים במפעלי שיש. הנחת העבודה היא כי המספר האמיתי של חולי הסיליקוזיס בין עובדי תעשיית השיש, גבוה יותר בפועל, עקב תת אבחון של המחלה ותת דיווח עליה.

תוצאות המדידות הבקרה והבדיקות הסביבתיות שבוצעו במפעלי שיש בשנים האחרונות, מראות כי ביותר מ- 50% של המפעלים שנבדקו, ריכוזי הסיליקה באוויר, היו גבוהים יותר מהמותר בתקן החשיפה התעסוקתית. בחלק מהמפעלים, היו ריכוזי הסיליקה באוויר גבוהים פי עשרות מונים מהתקן.

על פי נתוני משרד התמ"ת פועלים במדינת ישראל כמה מאות מפעלי שיש, חלקם מפעלים גדולים, המעסיקים עשרות עובדים, וחלקם בתי מלאכה קטנים עם מספר קטן של פועלים.

עוד מציין המשרד כי הסיכון לחשיפה לסיליקה קיים בעוד מספר ענפי תעשייה, ולא רק בתעשיית השיש, בה הסיכון לחלות במחלת הסיליקוזיס הוא הגבוה ביותר. עיקר החשיפה המסכנת היא בתהליכים של עיבוד שיש, חיתוך וליטוש שיש, המייצרים ריכוזים חריגים של אבק סיליקה, והחשיפה אליהם בהיעדר מוצרי בטיחות בעבודה ייעודיים ונאותים.

על פי הרופא התעסוקתי הראשי באגף הפיקוח על עבודה במשרד התמ"ת, מחלת הסיליקוזיס מוכרת לנו כמחלה תעסוקתית מאז ומעולם, הנובעת מחשיפה לחלקיקי סיליקה עדינים בעבודה. הסיליקוזיס הינה מחלת ריאות הגורמת להצטלקות הריאות ופגיעה בתפקודי הנשימה. גם שם המחלה נגזר מהמילה "סיליקה", שהיא למעשה צורן דו-חמצני גבישי, חומר מוכר המצוי בקליפת כדור הארץ, בסלעים ובמחצבים.

על מנת למנוע את מחלת הסיליקוזיס אצל עובדי מפעלי השיש, ובכלל, מומלץ לנקוט באמצעים הבאים:

  • קבלת ייעוץ טכני לשימוש בטכנולוגיות ואמצעים הנדסיים המונעים היווצרות אבק סיליקה ופיזורו.
  • בקרה ועמידה בתקן החשיפה לאבק סיליקה כמפורט בתקנות.
  • יישום מוצרי בטיחות בעבודה ייעודיים הכוללים מסננים ומטהרי אוויר.
  • בידוד והכלה של תהליכים המייצרים אבק.
  • הקפדה אצל העובדים על שימוש באמצעי מיגון אישיים וגם על מוצרי בטיחות בעבודה ייעודיים.
  • הגברת מודעות העובדים לגבי סיכוני הבריאות הקשורים לחשיפה לאבק הסיליקה.

הקפדה, השגחה ומעקב רפואי תקופתי קבוע לגילוי מוקדם של מחלת הסיליקוזיס.